Laatulupauksemme

Tarjottavat liikennepalvelut


Grandell Tilausajot tarjoaa linja-autoliikenteen tilausliikennepalveluja. Arvomme ovat: turvallisuus, luotettavuus, korkea palvelun laatu.

Tiedottaminen


Poikkeuksista liikenteessä tiedotetaan kotisivuillamme. Meillä on aina päivystysnumero (02 477 6800) auki, josta saa aina yrityksen henkilöstöä kiinni.

Tilausliikennepalvelut


Tilausliikennepalveluja tarjoamme sekä koti- että ulkomailla. Pää toimialueemme on Turku ja Turun seutu. Palvelemme kaikkia mahdollisia asiakasryhmiä kotimaassa ja ulkomailla.

Bussimme


Käytössänne on 17 bussia paikkamäärältään 10 – 80 paikkaa. Suurimmassa osassa autoistamme on tilausajovarusteet: ilmastointi, WC, DVD, Digiboksi, jääkaappi ym. Voit tutustua kalustoomme täältä.

Osaava henkilökunta


Kuljettajamme ovat kokeneita asiakaspalvelijoita, joista useat ovat kielitaitoisia. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti. Kaikki kuljettajamme ovat saaneet taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan koulutuksen. Korjaamo – ja huoltohenkilökuntamme perehdytetään uusiutuvaan kalustoon. Linja-automme pestään ja siivotaan päivittäin hyvän siisteyden takaamiseksi. Henkilöstön tapa toimia perustuu arvoihimme ja laatutavoitteisiimme. Päivittäistä tietoa henkilökuntamme saa normaalissa päivittäisessä kanssakäymisessä toisten kuljettajien, esimiesten ja johdon kesken.

Asiakastyytyväisyys ja palautteet


Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Palautelomakkeen ja asiakaspalautteiden kautta toivomme saavamme tärkeää tietoa toimintamme laadusta.

Kaikki palautteet käsitellään välittömästi ja asiakkaalle vastataan nopeasti.
Tavoitteena on, että asiakaspalaute käsitellään aina yhden työpäivän aikana.
Hinnan palautuksista ja vahingonkorvauksista neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. Mahdollisista asiakaspalvelun epäkohdista toivomme saavamme palautteen mahdollisimman nopeasti, sillä se auttaa asian selvitystä. Asiakas kehittää parhaiten toimintaamme.

Laatukäsikirja

Yrityksellä on pitkät perinteet henkilökuljetuksesta linja- ja tilausajoliikenteessä. Näiden perinteiden velvoittamana yritys pyrkii huolehtimaan asiakkaiden nykyisistä ja tulevista tarpeista hyvin.

Toiminnan avaintavoitteet

Toiminnan kulmakivenä on jatkuva asiakkaiden luottamus. Tämän luottamuksen saavutamme ja ylläpidämme kuuntelemalla tarkasti asiakkaittemme toiveita sekä kehittämällä toimintaamme näiden toiveiden mukaisesti.

Tavoitteenamme on olla kaikessa toiminnassamme täsmällinen ja asiakkaita mahdollisimman hyvin palveleva.

Täsmällisyyteen pyrimme varaamalla ajoihin riittävästi aikaa ja palvelumme tasoa seuraamme asiakaspalautteen avulla.

Laadunhallintajärjestelmä

Grandell Tilausajot laatujärjestelmä on laadittu ISO 9001:2008 standardin mukaan, josta on rajattu pois kohta 7,3 Suunnittelu ja kehittäminen, joka ei kuulu yrityksen prosesseihin. Järjestelmällä pyritään prosessimaiseen toimintaan. Prosesseista kaikki ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa.

Laatujärjestelmämme on työkalu toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa. Panostamalla riittävästi tekemisen ennakkosuunnitteluun varmistamme työn hyvän lopputuloksen.

Grandell Tilausajot laatujärjestelmän dokumentointi koostuu kahdesta tasosta. Ylempi taso on tämä toimintakäsikirja, jossa kerrotaan toimintamme lähtökohdat ja tavoitteet. Alemman tason toimintaohjeilla olemme sopineet yhteiset pelisäännöt, joissa määritellään järkevät toimintatavat, selkeät vastuut sekä toiminnan dokumentointitarpeet. Tähän tasoon liitämme myös tarvittaessa yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Toiminnan tuloksena syntyvät laatutallenteet arkistoimme suunnitelmallisesti tiedostoihin, joista ne on helposti löydettävissä ja niin sovittaessa myös asiakkaan tarkastettavissa.

Myynti

Saatuamme tarjouspyynnön selvitämme yksityiskohtaisesti asiakkaan tarpeet saamastamme tarjouspyyntöaineistosta ja pyydämme asiakkaalta siihen tarvittaessa lisätietoja. Ennen tarjouksen antamista selvitämme kuormitustilanteen mahdollistaman toimitusajan ja kykymme vastata muihin asiakkaan vaatimuksiin. Kirjaamme kaikki antamamme tarjoukset ja toimitamme ne asiakkaalle tarvittaessa kirjallisena.

Saatuamme asiakkaalta tilauksen, varmistamme heti, että tarvittavat tiedot ajon suorittamiseen on olemassa. Tarvittaessa kysymme ne asiakkaalta. Myynti vahvistaa tilauksen asiakkaan sitä halutessa

Kaikki tilauksen jälkeen asiakkaan kanssa sovitut muutokset kirjataan ja välitetään tietoa tarvitsevien käyttöön.

Materiaali- ja alihankinta

Käytämme hankinnoissa yhteistyökumppaneina vain käytännössä luotettavaksi osoittautuneita tavaran ja palveluiden toimittajia.

Ostotilauksia tehdessämme yksilöimme tilaukset hyvin, jotta toimittajillamme olisi hyvät edellytykset oikealaatuisten tuotteiden toimituksen. Seuraamme myös jatkuvasti toimittajiemme toimituskykyä ja reagoimme heti, mikäli heidän toimituskyvyssä on huomauttamisen aihetta.

Tilausajot

Kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstömme suorittaa kuljetustehtävät, autojen siivouksen ja huollot. Kaikissa vaiheissa tavoitteenamme on asiakkaiden turvallinen ja miellyttävä matkustaminen.

Asiakkaille tehdyt lupaukset (ajat, matkareitit, eväät ja erikoistoiveet) on saatettu henkilöstön tietoon ja heidän tavoitteenaan on toteuttaa nämä lupaukset.

Asiakaspalaute

Kaikki asiakkailta saatu palaute kirjataan ja käytetään yrityksen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Asiakaspalautetta kerätään ajoittain myös asiakaskyselyin..

Jatkuva parantaminen

Grandell Tilausajot kilpailukyvyn ylläpito perustuu jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Kehittämiskohteet valitsemme liiketoiminnan suunnittelun, sisäisten poikkeamien ja asiakaspalautteen perusteella. Pieniä kehittämistoimenpiteitä toteutamme jatkuvasti ja isompia resurssiemme sallimissa rajoissa.

Ympäristöjärjestelmä

Yrityksemme ympäristöä kuormittava vaikutus ei poikkea alan keskiarvoista. Olemme ympäristöjärjestelmässämme tunnistaneet ympäristövaikutuksemme ja jatkossa tulemme huomioimaan ympäristövaikutukset kaikissa päätöksissämme. Olemme sitoutuneet ympäristön kuormituksemme jatkuvaan pienentymiseen, kuitenkin suhteessa toimintamme volyymiin. Seuraamme autojemme polttoaineen kulutuksen kehitystä jatkuvasti.

Sauvossa 3.5.2010
Joonas Jalo